FROM THE BLOG

Ketterän johtamisen maailman paras kehitysohjelma

Sain tänään ahaa-elämyksen, joka kokeneelle organisaation kehittäjällekin oli hämmentävä.

”Miksen tätä ymmärtänyt brändätä aiemmin parhaaksi ketterän johtamisen kehitysohjelmaksi? Mehän TEHDÄÄN sitä yhdessä ison Hefen mandaatilla, eikä vaan OPITA siitä”.

Tietenkin. Tämähän on esimiehelle paras mahdollinen kehitysohjelma ketterän johtamisen oppimiseksi. Ketterän organisaation luominen yhdessä, ja aikuisten oikeasti edistäminen arjessa.

Katalysoimme erään IT-alan yrityksen kumppanina isoa ja hienoa toimintamallin muutosta perinteisestä linjajohdetusta organisaatiosta ketterään, maanrajat ylittävään itseohjautuvampaan malliin, jossa

  • Rakennamme itseohjautuvuutta askeleittain etenevästi.
  • Koko muutos perustuu selkeään visioon ja halukkuuteen edetä (edetään heidän kanssa jotka ovat siihen valmiita).
  • Luomme läpinäkyvyyttä koko organisaation läpi. Esimerkiksi tilauskanta ja prospektit ovat kaikille nähtävissä, samoin kuin koko organisaation strategisten kehitysaskeleiden priorisointi on näkyvissä jokaiselle.
  • Olemme aloittaneet ketterien menetelmien käytön ylimmästä johdosta (tiimit ovat jo toimineet ketterästi, mutta organisaatio ei). Johto kokoontuu yhteen kuukausittain kehitysportfolion kanbanin ääreen. Olivat jo ensimmäisen sprinttinsä jälkeen kehittäneet mallia ja omaa yhteistyötä, toimintaa, päätöksentekomallia jne. Kun huomasivat asioita, joita voisi parantaa tai muuttaa.
  • Luomme yhdessä johtajien ja linjaesimiesten kanssa Leadership as a Service –palvelun. Koko linjajohto on itse muotoilemassa ketterää johtamisen ja esimiestyön mallia, ja askeleittaisen etenemisen siihen suuntaan.
  • Etenemme määrätietoisesti, mutta iteroiden. Ja kaikkein tärkeimpänä: YHDESSÄ.
  • Virheitä teemme varmastikin, mutta toistaiseksi äärimmäisen osaavan henkilöstön, fiksujen johtajien ja motivoituneiden tiimien ansiosta KPIt osoittavat, ettei käynnissä oleva muutos aiheuta liikaa dippiä tulokseen (ellei jopa olla plussan puolella).

 

Eikö olisikin esimiehenä aika hieno mahdollisuus päästä tällaiseen proggikseen kasvamaan modernin organisaation johtajana ja vaikuttajana?

Monet johtamisen gurut puhuvat 70/20/10 mallista. Parhaiten ja eniten johtamisen oppimista (70%) pitäisi tulla tekemisestä, haastavista projekteista ja työssä kokemisesta (Experience), 20% Sosiaalisesta oppimisesta, verkostoista ja jakamisesta (Exposure) ja 10% Valmennuksesta tai koulutustyyppisestä toiminnasta (Education). Hankalaa on jos käyt koulutuksessa ja innostut modernista ja ketterästä johtamisesta, mutta et voi kuitenkaan tehdä sitä (experience) organisaatiossasi, koska systeemi ei anna siihen tilaa tai mahdollisuutta.

Voin iloisena todeta että jumankekka! Me tehdään tuota ”Experience:ä” ihan satasella, käyttäen Sosiaalista oppimisen mekanismeja (Exposurea), ja sekoittaen ripauksia valmennusta ja koulutusta joukkoon (Education).

Hitsi, että on hienoa tehdä tätä kanssanne. Tiedätte kyllä keitä olette.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *