FROM THE BLOG

Fastemsin HR-tiimi nousi ketteryydessä uudelle tasolle

ketterä

Ketterien menetelmien ottaminen käyttöön HR työssä –  alkutaival vaatii valmennusta, sinnikkyyttä ja kurinalaisuutta.

Fastems on tehdasautomaatioon keskittyvä yritys jonka juuret ovat Tampereella ja markkinat globaalit. Yrityksen asiakkaat toimivat valmistavassa teollisuudessa jossa on erittäin kova kilpailu. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa on hyödynettävä automaation, digitalisaation ja robotiikan tuomia mahdollisuuksia.

Fastemsilla on käyttössä ketterän kehittämisen toimintatavat liiketoiminnan puolella. Henkilöstöjohtaja Timo Uusiprosi, jolla itsellään on IT taustaa, näkee luonnollisesti myös henkilöstöfunktiolle tarpeen ymmärtää liiketoiminnan uudenlaisia ketterämpiä toimintamalleja, modernisoida omaa tekemistään sekä kehittää oman työn johtamista, priorisointia ja henkilöstön ja esimiesten osallistumista HR prosessien muotoiluun.

Fastemsin HR tiimi on jo aiemmin aloittanut ketterämpien tapojen käyttämisen työssään. Keväällä 2018 panostettiin AgileHR tiiminä toimimisen syventämiseen. Tiiviin parin päivän valmennuksen aikana opittiin ketterästä toimintamallista ja arvopohjasta, ihmiskäsityksestä ja Scrumista sekä Kanbanista perusasiat. Tiimin koko tekemisen portfolio pistettiin näkyviin sähköiselle Kanban taululle ja priorisointiin käytettiin yhteistä aikaa. Työskentely selkeytti koko tiimin odotuksia sekä itselleen että muille, ja valotti keskinäisiä riippuvuuksia ja ymmärrystä arvontuoton mukaisesta priorisoinnista. Kaikkea ei kuitenkaan ehdi, voi tai pitäisi kehittää samanaikaisesti ja operatiiviset asiat vievät suuren osan ”kaistasta”. Operatiivisesta kuormituksesta huolimatta yritystä ja HR toimintoa kehitetään yhdessä kurinalaisesti sovittuun strategiseen suuntaan.

”Siihen on asennoiduttava, ettemme koskaan tule olemaan sellaisessa tilanteessa, että kaikki HR työt olisivat hoidettu ja nakkilista tyhjä!” Tällaista tilannetta voidaan kutsua joko ylikuormitukseksi tai normaaliksi tilanteeksi, riippuu täysin näkökulmasta. Joka tapauksessa, ainoa keino edistää asioita tällaisessa tilanteessa on priorisointi ja keskittyminen tekemään muutamia asioita valmiiksi ennen muiden aloittamista. Stop starting – start finishing on sanonta LeanKanbanissa.

Ketterä toimintamalli sopii kuin nenä päähän tähän tarkoitukseen! Yhdessä määriteltiin ketterät kokoussyklit, toimintamallit ja vastuut. Jokaisen tehtävälista on avoin muille, ja käynnissä olevat asiat puidaan tehokkaasti tähän tarkoitukseen sovituissa palavereissa. Operatiiviset asiat käsitellään eri palavereissa, näin kehittämisen teeman alle osuviin asioihin on aikaa ja keskittymistä, sekä niiden etenemistä seurataan tasaisin väliajoin.

Ketterän HR-coachin läsnäolo oli suotavaa tässä työskentelyssä – haastavat kysymyksenasettelut ja tiimin sparraaminen konkreettiseen tekemiseen ja vahvaan priorisointiin on tärkeää. Helposti tiiminä luulee voivansa saada aikaiseksi enemmän kuin on realistista. Kanbanin ääressä työskentelyssä koko HR tehtäväkenttää tulee tarkasteltua realistisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kokonaiskuva on jatkuvasti esillä ja keskittyminen pysyy sovituissa asioissa. Ymmärretään, ettei yrityksen henkilöstö tai esimiehetkään voi vastaanottaa liikaa muutosta tai uudistettuja toimintamalleja omaan operatiiviseen kiireeseen viitaten. Eli ketteryydestä tuttu ”release planning” tulee merkittävään rooliin myös HR kehittämisessä.

Kaikkeen tähän tarvitaan sinnikkyyttä, ymmärrystä ketteryyden taustoista ja tiimin kanssa kurinalaisuutta. Oman työn johtaminen tulee entistäkin tärkeämmäksi – kuinka sanot ei vähemmän tärkeille asioille ja käytät aikasi siihen, mikä on priorisoitu? Arjessa tämä saattaakin lipsua, ja tarvitaan ryhmän tukea ja jatkuvia tsekkauksia edistääksemme oikeita asioita.

Fastemsin HR on nyt alkutaipaleella, ja kuulemme toivottavasti lisää oppeja Fastemisin HR tiimin AgileHR matkalta tämän vuoden aikana.

Timo Uusiprosin kommentit uudistuksista:

Fastems on omalla alallaan ykkönen. Tämä tarkoitta sitä että meillä HR ei voi olla henkilöstöhallintoa. Lähtötilanne meillä oli tiimissä hyvä. Strategiset painopisteet olivat kirkaat ja strategian implementoimiseen liittyvät konkreettiset tekemiset oli varsin hyvin tunnistettu.
Keskeisimpänä haasteena oli se että suhteessa tiimin kokoon, tekemistä oli paljon. Tällaisessa tilanteessa tulee helposti tuskastuminen, kun on paljon pöydällä, syntyy helposti tunne että oikein mikään ei etene. Riinan avulla saimme otettua nopeasti pari askelta ajattelussamme eteenpäin. Tapa ajatella muuttuu ensin. Sen jälkeen muuttuu toiminta. Kiitos Riina!

Sanna Niittymäki, Talent Manager:

Riinan coachaus konkretisoi agile-menetelmien hyödyntämistä tiimimme työssä. Olimme toimineet jo tiimissä kaikille läpinäkyvän sähköiset taulun kanssa, mutta Riina auttoi meitä pohtimaan fokusalueita ja priorisointia tiimissä.  Huomasimme, että tekemistä on paljon ja olimme osittain myös ylioptimistisia sen suhteen, mitä toivoimme saavamme aikaan. Yhteisen priorisoinnin avulla tekemistä saatiin pilkottua riittävän pieniin osiin.

Parasta tässä oli se, että tuli pohdittua tiimillä operatiivisen ja strategisen kehittämistyön määrää ja suhteita. Omaa työtä pitää pystyä johtamaan kurinalaisesti ja oppia sanomaan tietyissä tilanteissa ei, jotta suunnitellut kehitysprojektit saadaan valmiiksi. Koulutus antoi paljon ajateltavaa ja helpotti työn ja tekemisen priorisointia.

kettera

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *