FROM THE BLOG

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen

Agile HR

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen.

Olemme eläneet työelämässä joka on rakennettu ajatuksen päälle, että eteneminen on suunniteltavissa etukäteen. Jopa useita vuosia etukäteen tai vähintäänkin vuoden kerrallaan. Tämä ajattelu on kuin suunnittelisit projektisi ja työsi siten, että se kulkee raiteita ja siinä edetään pysäkki pysäkiltä kohti lopputulosta, joka on tiedossa ja ennalta määritelty.  Tällainen etenevä ja tarkka projektisuunnittelu sopii erinomaisesti ympäristöihin joita kuvaamme sanalla ”monimutkainen

Suunnitelmallinen ja lineaarinen eteneminen sopii silloin kun teemme samaa asiaa kymmenettä kertaa, ja osaamme ennakoida ja ehkäistä riskejä, eikä isoja mullistuksia ole odotettavissa. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka uudisrakennuksen rakentaminen tai vuosittaisen tapahtuman järjestäminen, joka on järjestetty samalla konseptilla jo useasti aiemminkin.  Tämä ympäristö on vain monimutkainen – toki saatetaan tarvita eri alojen ammattilaisia työstämään asiaa, mutta lopputulos ja sinne eteneminen on suurella todennäköisyydellä suunniteltavissa.

Ihmisinä monet meistä pitää ennakoitavuudesta – aivomme kun inhoavat epävarmuutta. Siksi haluamme suunnitella ja pitää kiinni sovituista asioista. Joskus niistä kiinni pitäminen ei ole järkevää lopputuloksen kannalta.  Saatat itse olla projektin tai työtehtävän äärellä, jossa jo tiedämme etukäteen, että asiat tulevat muuttumaan. Saatat ihmetellä, että eihän tässä ole mitään järkeä tehdä tarkkaa suunnitelmaa koko projektista, kun jo suunnitelmaa tehdessäsi tiedät, että se vanhenee parissa kuukaudessa tai viikossa. Silloinhan tarkkaan suunnitteluun käytettävä aika on turhaa.

Perinteinen suunnitelmallinen toimintamalli ei sovikaan kompleksiseen työympäristöön. Miten voimme kiinnittää etukäteen aikaa ja rahaa johonkin mistä emme ole varmoja? Jos budjetista on osa allokoitu asiaan, joka ei enää puolen vuoden kuluttua ole relevantti, käytetäänkö raha kuitenkin vai onko se siirrettävissä johonkin tärkeämpään?

Monet asiat tuovat työhömme epävarmuutta ja muutoksia. Näitä emme voi tietää tai ennakoida etukäteen.

Esimerkkeinä:

  • osallistumme jonkin täysin uuden asian, palvelun tai tuotteen kehittämiseen
  • työskentelemme ympäristössä tai tilanteessa, jossa odotettavissa on paljon muutoksia ja meihin vaikuttavia ennakoimattomia asioita.
  • emme ole täysin selvillä, mikä tarkalleen olisi paras lopputulos tai tuote mutta ”jotain pitäisi alkaa tehdä”

Puhutaan kompleksisesta toimintaympäristöstä, johon suunnitelmallinen ja ennalta määrätty, lineaarisesti kulkeva eteneminen ei sovikaan.  Tällaista muuttuvaa ja epävarmaa, syy-seuraussuhteiltaan epäselkeätä, monitahoista ja paljon riippuvaisuuksia sisältävää ympäristöä kutsutaan kompleksiseksi.

Yhä suurempi osa meistä työskentelee kompleksisessa ympäristössä haluamme sitä tai emme. Kompleksisuutta tuo useiden ihmisten, eri osastojen, erilaisten asiakasryhmien ja – tarpeiden kanssa toimiminen ja kokonaisuuteen liittyy useat epävarmuustekjiät. Jotta voisimme edistää toimivaa kokonaisuutta tässä kompleksisessa ympäristössä, meidän tulisi kokeilla kehittämiämme asioita ja saada niistä palautetta jo ennen todellista julkaisua, jotta tiedämme mikä toimii ja mikä ei. Kompleksisessa ympäristössä aikaan saamiseen kuuluu se, että voimme parantaa ja muuttaa suunnitelmia työn aikana.  Ketterät toimintamallit ovat luotu nimenomaan tähän tilanteeseen.

Ketteryyteen kuuluu ajattelutapa, jossa perinpohjaisesti hyväksytään, ettemme tiedä etukäteen ja meidän tulee edetä askeleittain.  Siihen ketteryys perustuu.

Maailma tarvitsee ketteryyttä ja sinäkin tarvitset sitä, koska maailman muutos ei tule tästä hidastumaan tai yksinkertaistumaan. Emme elä tai työskentele kuplassa jossa voimme laput silmillä toteuttaa aiemmin tehtyä suunnitelmaa. Päinvastoin. Ketteryyden ymmärtäminen ja toimintamallien mukaisesti työskentely on tämänhetkisen työelämän avaintaitoja.

Miten sinä suunnittelet työsi? Onko odotettavissa muutoksia toimintaympäristössä ja miten otat tulevat muutokset huomioon jos nyt suunnittelet aluksi kaiken yksityiskohtaisesti valmiiksi?

Ehkä olisi hyvä uskaltaa sanoa ”emme voi tietää etukäteen”… ja oppia ketteryydestä hieman lisää!

//Riina

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *