Blog

Client Case: Unit HR Planning Done in Agile Sprints

“Coaching helped us see things from a business perspective, think about our goals from a business perspective, and get the desired impact.”
Read More
audit

The World’s First HR Audit Done as An Agile Project

We at Peoplegeeks take pride in diverse client projects that transformed ways of working for tens of thousans people for the better.
Read More

Retail Turmoil and Surprising Lesson Amazon is Teaching Its Traditional Counterparts

Boards and investors should be challenging retailers about how they are planning to use advanced technologies to increase their workforce productivity without compromising on customer service.
Read More

Agile Schmagile-Executive, This One’s For You

Executive - you can’t lead a digital transformation if you haven’t transformed yourself.
Read More

Lehdistötiedote 31.08. Tekoäly ja koneoppiminen valjastetaan Stockmannin asiakasvirtojen ennustamiseen

Tekoäly ja koneoppiminen valjastetaan Stockmannin asiakasvirtojen ennustamiseen, Peoplegeeks toimittaa työvuoro-optimoinnin palveluna
Read More
agile leader day

Kevin Goldsmith: Building A Culture of Continuous Improvement

A culture of continuous improvement is a culture where you are always open to improving how you build and deliver. It is a culture where you don't accept the status quo.

In a culture of continuous improvement,

Read More

Ketterän johtamisen maailman paras kehitysohjelma

Sain tänään ahaa-elämyksen, joka kokeneelle organisaation kehittäjällekin oli hämmentävä. ”Miksen tätä ymmärtänyt brändätä aiemmin parhaaksi ketterän johtamisen kehitysohjelmaksi? Mehän TEHDÄÄN sitä yhdessä ison Hefen mandaatilla, eikä vaan OPITA siitä”.
Read More

Lessons From Our People Analytics Journey With Musti Group

Sometimes great ideas originate from a disagreement with another great idea. This was the case less than a year ago when Musti Group’s HR Director contacted us needing help. It turned out, the HR department and the business managers had disagreements regarding workforce planning and certain related practices.
Read More
2017 budjetti

Miten käyttää vuodelle 2017 jäljellä oleva budjetti järkevästi

Järkeviä tapoja tuhlata jäljellä oleva budjettisi, kun on kerran pakko. “Hei! Meillä on X kEUR ylimääräistä budjetissa, ja meidän tulee käyttää se johonkin järkevään…”
Read More

Truth You Need To Understand Before Starting Lean Change

I love change manuals. They soothe me. They just don’t work.   Wow! That moment when you get that 110 page strategic change manual, with those amazingly detailed milestones, clear roles and responsibilities, new organization model with new KPIs, a perfect picture of the “to be” situation, and you feel that the work is almost done, you are just lacking a communication e-mail to everyone about this new amazing strategic change, and this will be as good as done… 
Read More

Sli.do questions and answers from our event

Rekrytoinnin tulevaisuus -tilaisuutemme kirvoitti useita kysymyksiä teiltä, kiitos siitä! Ajanpuutteen vuoksi emme ehtineet tilaisuudessa jokaiseen kysymykseen vastaamaan, joten alta löydät Sli.do-palvelusta kerätyt kysymykset asiantuntijavastauksineen.
Read More

Henkilöstöanalytiikka – paljon puhetta, vähän tekoja

Read More

Henkilöstöanalytiikka tulee joka tapauksessa, kysymys on toteuttaako sitä HR vai joku muu taho.

Henkilöstöanalytiikasta on ehditty puhua jo pitkään ja viime vuosina kiinnostus aihepiiriä kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Haasteet henkilöstöanalytiikan saralla ovat merkittäviä ja monisyisiä, mutta toisaalla potentiaaliset voitot siinä onnistuville organisaatioille ovat suuria.
Read More

Do your homework if you talk about being agile!

"How could old dogs ever learn new tricks, if they are rewarded for old behavior?" Many of the professionals working in the agile and lean field just don't believe the current sitting CEO's, Boards and executives can lead the ongoing digital transformation and turn companies agile, adaptive, flat and open.
Read More

Rekrytointi on tilastotiedettä

Jokainen rekrytointi on ajallisesti etenevä tiedonkeruuprosessi, jossa kerätään kasautuvasti todistusaineistoa henkilön soveltuvuudesta kohdetyöhön ja -organisaatioon. Tiedon määrä kutakin prosessissa olevaa hakijaa kohden kasvaa (usein eksponentiaalisesti) haun edetessä, ja rekrytoijan tärkein ammattiosaaminen liittyykin nimenomaan tämän nopeasti kertyvän tiedon hallitsemiseen ja suhteuttamiseen. Kaiken ytimessä on tilastollisen todennäköisyyden käsite ja sen oikea soveltaminen rekrytoinnin eri vaiheissa.
Read More
ketterä hr

Mitä on Ketterä HR?

Ketterä on ollut jonkin aikaa trendisana, jota kaikki viljelevät, mutta harvat todella toteuttavat. Ketterä ajattelu ja toimintatapa on validoitu järjestelmäkehityksessä kohta jo 30 vuotta
Read More
digital helsinki city

City of Helsinki: Creating Digital Strategy in Large-Scale Workshops

During autumn 2018, we had a chance to work with City of Helsinki, organizing large-scale workshops impacting not only its direct participants, but potentially every citizen.

Read More
Agile HR

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen. Olemme eläneet työelämässä joka on rakennettu ajatuksen päälle, että eteneminen on suunniteltavissa etukäteen. Jopa useita vuosia etukäteen tai vähintäänkin vuoden kerrallaan.
Read More

Stockmann’s Employee Experience Is Going Digital

Stockmann's Employee Experience is going digital - Applying Machine Learning and Algorithms in workforce scheduling Stockmann Oyj Abp, Press Release 29 August 2018
Read More
ketterä

Fastemsin HR-tiimi nousi ketteryydessä uudelle tasolle

Ketterien menetelmien ottaminen käyttöön HR työssä -  alkutaival vaatii valmennusta, sinnikkyyttä ja kurinalaisuutta. Fastems on tehdasautomaatioon keskittyvä yritys jonka juuret ovat Tampereella ja markkinat globaalit. Yrityksen asiakkaat toimivat valmistavassa teollisuudessa jossa on erittäin kova kilpailu.
Read More
people analytics journey

The Never-Ending Journey of People Analytics

Key take-aways from People Analytics World 2018 London (PAW 2018). Last week we had the pleasure to attended and present at People Analytics World conference in London – which was now organized for the 5th consequent year in a row.
Read More

Change- The Messy And The Unpredictable

Change is not linear. It is messy and unpredictable. Ever seen the 120 pages power point plan from consultants about your organizational change? That paints a perfect picture of a To-Be situation, and a clear gated path to success? That costs you half a million euros.
Read More
musti group

Building A Workplace of The Future in Finland: Musti Group, Part 2

AgileHR and making difference in everyday work

Could you tell us about your most successful project where you utilized your knowledge of AgileHR? "Agility" was the first big project encompassing agile changes.
Read More
Kanban Veripalvelu

Changing The Way of Work With Kanban- Case Veripalvelu

Using Kanban - Making Sense And Agreeing on Work Together For years now, together with the HR team, we've been looking for ways to prioritize work, channel the team's future development proposals. We had to find a better way to manage workload.
Read More
people analytics future

People Analytics Future- Will HR or Someone Else Take Charge

People analytics is eventually becoming a standard practice in organizations – the question is whether it will be led by HR or some other function.
Read More

HR prosessin uudistaminen – Case Musti & Mirri

HR prosessien kehittäminen ei herätä suuria intohimoja – etenkään liiketoimintajohdon näkökulmasta. Moni mielellään huomauttaa, että HR-prosessit ovat verrattain geneerisiä, eikä pyörää kannata keksiä uudelleen. Mikäli vielä HR on onnistunut ”leanaamaan” oman tekemisensä niin, että esimiehet hoitavat prosessit itsenäisesti, miksi lähteä sorkkimaan olemassa olevaa prosessia?
Read More

“Half of the people don’t understand what you are doing”

Something big has changed during the last two years. There’s been “more talk than walk” about the disruption in leadership and the modernization of HR. It seems like the shift has happened now.
Read More

Johtaminen: Työn tulevaisuus on jo täällä. Olisko jo aika ottaa pää pois pensaasta?

Jotenkin minua ihmetyttää. Tapaan todella paljon ihmisiä, ja meille siunautuu antoisia keskusteluita työstä, johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta, viestinnästä ja organisaatioiden toiminnasta. Kaikki sen tietävät, että työnteko on jo muuttunut. Ellet tiedä, niin saattaa olla viisasta liittyä jonkinsorttiseen kassaan.
Read More

Tee kotiläksysi ennen kuin puhut ketteryydestä!

”Vanhat koirat eivät opi uusia temppuja, jos niitä palkitaan vanhasta käyttäytymisestä”. Monet ketteryyden parissa työskentelevistä eivät usko, että tämänhetkiset yritysjohtajat kykenevät kehittämään organisaatioistaan ketteriä.

Read More
muji

Case MUJI- Embracing The Change in Large-Scale Recruitment Process

When a Japanese retailer known as MUJI announced their arrival to the Finnish market by opening the largest European store in the heart of Helsinki, they were just launching their people operations.
Read More

Welcome, Peoplegeeks AI!

We are proud and glad to announce our sister company Peoplegeeks AI has been founded! Peoplegeeks has built people analytics readiness for the last three years and during 2018 we saw that the hype of People Analytics is turning into a more practical and applicable demand.

Read More

How Common Mistakes Block Your Way to Skilled Talent

So, here’s THE challenge - Many companies are in need of good talent. It's the old news but still very accurate.
Read More
people analytics

People Analytics Is Going Mainstream But Why Is It Still Mostly Missing The Goal?

The interest towards the opportunities of analyzing people data has exploded during the past years.
Read More

Agile Leader Day 2018- Agile Is The New Black

Agile is the new black, also for managers. We designed Agile Leader Day to be a learning day for managers and executives. The state of agile report reported that Agile is expanding within the enterprise and that the third most common problem with this is management lacks support and sponsorship. We want to help managers get this.

Read More
Ketterä HR

AgileHR Finally Hit The Mainstream Management Media (HBR)!

It’s time for the early majority to join the club! I quit my job in 2010 because I learnt about agile and realized it will change how organizations will function, how we will work and how the profession I love will have to change. My calling is help organizations, management and HR to move towards agile, networked and learning organizations,
Read More
agile project

I Love Agile, I Hate Agile

I am in an agile project. I love it. I am working in an agile HR/IS software development project right now (as a team member). It is the first time for me. I love it.
Read More
musti group

Building A Workplace of The Future in Finland: Musti Group, part 1

WorkingWith AgileHR With all we do at Peoplegeeks, our goal is to positively impact and together with our clients co-create a healthy working environment. We're especially proud that, even after a long time, our clients come back to us, ask for help and are ready to share about their experience with Peoplegeeks.
Read More

21.11. Event – If You Start Now, You’re Only a Bit Late

On Tuesday, 21st of November, we had a chance to host "People Analytics for Business Leaders" event, that we co-organized with our partner IBM Finland at their premises. Auditorium was filled with business leaders from different industries. Guests had a chance to hear 3 presentations, all from different angles but pointing to one direction- how to use analytics in people operations to boost business results.
Read More
People Analytics Business

EVENT: People Analytics for Business Leaders 21.11.

Peoplegeeks and IBM Finland came together to create “People Analytics for Business Leaders”, an event aimed at executive-level decision makers, business leaders and people working with analytics who want to build and sustain competitive advantage for their organizations.
Read More

Executive summary People Analytics World 2017

I’m not sure if it is a honeymoon thingy, but my first time at People Analytics World was a blast. I feel honored to sit among the highly skilled professionals in the room.
Read More

“Te teette niin uusia juttuja, että puolelta menee ohi”

Viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut jotain suurempaa. Johtamisen murroksesta on puhuttu jos jonnin aikaa, kuten myös henkilöstöjohtamisen mullistuksesta. Nyt aika vaikuttaa olevan kypsä.
Read More

The best definition of #AgileHR (so far)

Agile is buzzword that people tend to use with very varying meanings. It is becoming more and more difficult to know if a person really is into agile and lean philosophy, knows the methodologies, understands the effects and implications of agile work.
Read More

Kun data ja HR kohtaavat

HR-markkinakenttää seuranneena ei ole voinut välttyä yhdestä viime vuosien kuumimmasta villityksestä: data ja analytiikka valtaavat (vihdoin) myös HR:ää.
Read More