Agile HR

Mitä on Ketterä HR?

ketterä hr

Ketterä on ollut jonkin aikaa trendisana, jota kaikki viljelevät, mutta harvat todella toteuttavat. Ketterä ajattelu ja toimintatapa on validoitu järjestelmäkehityksessä kohta jo 30 vuotta

Read More

The World’s First HR Audit Done as An Agile Project

audit

We at Peoplegeeks take pride in diverse client projects that transformed ways of working for tens of thousans people for the better.

Read More

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen

Agile HR

Ketteryys perustuu siihen, että hyväksymme, ettemme tiedä etukäteen.

Olemme eläneet työelämässä joka on rakennettu ajatuksen päälle, että eteneminen on suunniteltavissa etukäteen. Jopa useita vuosia etukäteen tai vähintäänkin vuoden kerrallaan.

Read More

Fastemsin HR-tiimi nousi ketteryydessä uudelle tasolle

ketterä

Ketterien menetelmien ottaminen käyttöön HR työssä –  alkutaival vaatii valmennusta, sinnikkyyttä ja kurinalaisuutta.

Fastems on tehdasautomaatioon keskittyvä yritys jonka juuret ovat Tampereella ja markkinat globaalit. Yrityksen asiakkaat toimivat valmistavassa teollisuudessa jossa on erittäin kova kilpailu.

Read More

AgileHR Finally Hit The Mainstream Management Media (HBR)!

Ketterä HR

It’s time for the early majority to join the club!

I quit my job in 2010 because I learnt about agile and realized it will change how organizations will function, how we will work and how the profession I love will have to change. My calling is help organizations, management and HR to move towards agile, networked and learning organizations,

Read More

Building A Workplace of The Future in Finland: Musti Group, Part 2

musti group

AgileHR and making difference in everyday work

Could you tell us about your most successful project where you utilized your knowledge of AgileHR?

“Agility” was the first big project encompassing agile changes.

Read More

Building A Workplace of The Future in Finland: Musti Group, part 1

musti group

WorkingWith AgileHR

With all we do at Peoplegeeks, our goal is to positively impact and together with our clients co-create a healthy working environment. We’re especially proud that, even after a long time, our clients come back to us, ask for help and are ready to share about their experience with Peoplegeeks.

Read More

Miten käyttää vuodelle 2017 jäljellä oleva budjetti järkevästi

2017 budjetti

Järkeviä tapoja tuhlata jäljellä oleva budjettisi, kun on kerran pakko.

“Hei! Meillä on X kEUR ylimääräistä budjetissa, ja meidän tulee käyttää se johonkin järkevään…”

Read More

Truth You Need To Understand Before Starting Lean Change

I love change manuals. They soothe me. They just don’t work.  

Wow! That moment when you get that 110 page strategic change manual, with those amazingly detailed milestones, clear roles and responsibilities, new organization model with new KPIs, a perfect picture of the “to be” situation, and you feel that the work is almost done, you are just lacking a communication e-mail to everyone about this new amazing strategic change, and this will be as good as done… 

Read More

The best definition of #AgileHR (so far)

Agile is buzzword that people tend to use with very varying meanings. It is becoming more and more difficult to know if a person really is into agile and lean philosophy, knows the methodologies, understands the effects and implications of agile work.

Read More

Do your homework if you talk about being agile!

“How could old dogs ever learn new tricks, if they are rewarded for old behavior?”

Many of the professionals working in the agile and lean field just don’t believe the current sitting CEO’s, Boards and executives can lead the ongoing digital transformation and turn companies agile, adaptive, flat and open.

Read More

Tee kotiläksysi ennen kuin puhut ketteryydestä!

”Vanhat koirat eivät opi uusia temppuja, jos niitä palkitaan vanhasta käyttäytymisestä”. Monet ketteryyden parissa työskentelevistä eivät usko, että tämänhetkiset yritysjohtajat kykenevät kehittämään organisaatioistaan ketteriä.

Read More

Kun data ja HR kohtaavat

HR-markkinakenttää seuranneena ei ole voinut välttyä yhdestä viime vuosien kuumimmasta villityksestä: data ja analytiikka valtaavat (vihdoin) myös HR:ää.

Read More

Rekrytointi on tilastotiedettä

Jokainen rekrytointi on ajallisesti etenevä tiedonkeruuprosessi, jossa kerätään kasautuvasti todistusaineistoa henkilön soveltuvuudesta kohdetyöhön ja -organisaatioon. Tiedon määrä kutakin prosessissa olevaa hakijaa kohden kasvaa (usein eksponentiaalisesti) haun edetessä, ja rekrytoijan tärkein ammattiosaaminen liittyykin nimenomaan tämän nopeasti kertyvän tiedon hallitsemiseen ja suhteuttamiseen. Kaiken ytimessä on tilastollisen todennäköisyyden käsite ja sen oikea soveltaminen rekrytoinnin eri vaiheissa.

Read More